Obsługa prawna firm Obsługa prawna mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta Kancelaria prawna Concept oferuje kompleksową, stałą lub doraźną pomoc prawną firm z Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy i okolic. Usługi świadczymy zarówno w naszym biurze w Świdnicy przy ulicy Wrocławskiej 50, jak i w siedzibie Klienta

Obsługa prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

 • Doradztwo w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
 • Przygotowywanie dokumentacji rejestrowej spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów, uchwał normujących relacje między wspólnikami.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Doradztwo prawne przy przekształcaniu, zbywaniu lub likwidacji spółek

 • Doradztwo prawne w zakresie transakcji dotyczących sprzedaży spółek lub ich części oraz przy nabywaniu udziałów lub akcji.
 • Doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych (w tym audyt oraz opracowanie dokumentacji).
 • Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych -opracowanie niezbędnej dokumentacji i reprezentacja przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pomoc prawna w zakresie bieżącej działalności Klienta.

 • Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • Doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej i wewnętrznej Klienta, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie statutów i regulaminów.
 • Doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.
 • Przygotowywanie dokumentów na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów. Zaskarżanie uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach oraz zgromadzeniach wspólników.

 

Audyty i szkolenia

 • Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla Klienta z wybranych dziedzin prawa oraz obszarów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań.

 

Pomoc prawna w trakcie postępowania sądowego

 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

 

Pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności

 • Windykacja wierzytelności.

 

Naszym Klientom zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy. Nasi prawnicy doradzą i zaproponują optymalne rozwiązania, tak aby każda współpracująca z nami firma czuła się bezpiecznie i pewnie.

Zapraszamy do kontaktu