Windykacja

Kancelaria CONCEPT specjalizuje się w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji dla klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miejscowości.

Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii w zakresie postępowania egzekucyjnego gwarantuje skuteczną windykację należności, natomiast przejrzysty system raportowania i ewidencjonowania spraw, zapewnia naszym Klientom bieżącą kontrolę zleconych zadań.

Windykacja przedsądowa

  • Kontakt z Dłużnikami (mediacja i negocjacje) w celu wypracowania dobrowolnej spłaty zadłużenia.
  • Wypracowywanie i zawieranie na warunkach akceptowanych przez Klienta porozumień z Dłużnikami w celu ugodowego załatwienia sprawy i dobrowolnej spłaty zadłużenia.
  • Kierowanie do Dłużników przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego) pisemnych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Windykacja w postępowaniu sądowym

  • Przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta do sądów przeciwko Dłużnikom pozwów o zapłatę lub zawezwań Dłużników do zawarcia ugody przed sądem.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego).

Windykacja w postępowaniu egzekucyjnym

  • Przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta do właściwych Komorników wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec Dłużników.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego).

Pozostałe czynności w postępowaniu windykacyjnym

  • Bieżące informowanie Klienta o stanie spraw.
  • Comiesięczne przekazywanie Klientowi zestawienia spraw ze wskazaniem stanu ich zaawansowania.

Każda nasza oferta zostanie przygotowywana indywidualnie oraz dostosowana do Państwa potrzeb oraz specyfiki konkretnego zadania.

Zapraszamy do kontaktu