Usługi doradcze i finansowe Coaching , szkolenia i warsztaty sprzedażowe

„Potrafię kontrolować jedynie to, czego jestem świadom. To, czego nie jestem świadomy, ma nade mną władzę. ŚWIADOMOŚĆ daje mi władzę.”                                                                                                                                                                                                                     John Whitmore, Coaching for performance

Jeżeli chcesz bardziej świadomie podejmować decyzje, czerpać świadomie z zachodzących zmian, rozwijać się szybciej i w najlepszym dla Ciebie kierunku…

…zapraszamy na COACHING.

Coaching pomoże Ci wyznaczać cele i szybciej je osiągać, pomoże być bardziej efektywnym, pozwoli wyjść poza strefę komfortu i pójść do przodu.

Zapraszamy na Coaching w standardach ICF:

 • life-Coaching
 • Coaching kariery
 • Coaching menadżerski


WARSZTATY EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
Warsztaty pozwalające pozyskać większą świadomość siebie, swoich zachowań, reakcji, stylu komunikacji. Uczestnik pozyskuje wiedzę na temat różnych typów osobowości i konsekwencji z tego płynących dla relacji człowiek-człowiek; dokonuje autodiagnozy, podczas treningu praktycznie wykorzystuje zdobytą wiedzę. Korzyści dla uczestnika warsztatów to umiejętność świadomego i zarządzenia relacją z drugim człowiekiem i zrozumienie pewnych zachowań innych ludzi.

Przykładowe tematy warsztatów (1½ do 2 dni):

 • Trening efektywności osobistej w oparciu o model Insights Discovery.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Autoprezentacja.

 

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
Warsztaty dla Zespołów sprzedażowych realizowane dla Firm lub jako szkolenia otwarte. Swoim zakresem mogą obejmować materiał od podstawowych technik sprzedaży poprzez programy bardziej zaawansowane do indywidualnych Treningów on the Job.

Programy dla Firm oparte o istniejący  standard sprzedaży lub połączone z wypracowaniem najbardziej efektywnego standardu. Pełny program obejmuje również szkolenie dla menadżerów sprzedaży. Możliwe są wybrane moduły jak np. praca z zastrzeżeniami, trudne sytuacje w rozmowach sprzedażowych itp.

Program szkoleń dla Zespołów call center – skuteczna sprzedaż przez telefon.

Uczestnicy wszystkich szkoleń poznają różne narzędzia, które pozwalają w sposób świadomy i przewidywalny zarządzać procesem sprzedaży podczas rozmowy z Klientem.

Przykładowe szkolenia (2-dniowe)

 • Skuteczna sprzedaż – podstawowe techniki.
 • Relacyjna sprzedaż w oparciu o typologię klienta.
 • Focus on selling, jak dostosować się do Klienta.
 • Efektywne prezentacje.

 

SZKOLENIA DLA TRENERÓW

Szkolenia dedykowane dla osób, które chciałyby zostać lub są trenerami.

Poszczególne moduły pozwalają poznać różne obszary pracy trenerskiej: praca z grupą, praca indywidualna oraz zarządzanie procesem szkolenia. Trener dowiaduje się jak uczą się dorośli Ludzie i jak tą wiedzę przekuć na efektywność szkolenia.

Istnieje możliwość indywidualnej opieki mentorskiej dla Trenerów (indywidualne sesje szkoleniowe, mentorskie, coachingowe)

 Przykładowe tematy szkoleń (moduły 2 - dniowe):

 • Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową.
 • Narzędziownia trenera.
 • Coaching, Mentoring i Trening on the Job - dla trenerów wewnętrznych.

 

SZKOLENIA MENADŻERSKIE
Szkolenia zaadresowane do Menadżerów obejmujące różne obszary związane z zarządzaniem Ludźmi. Prowadzone zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również jako szkolenia wewnętrzne przygotowane specyficznie dla potrzeb Firmy. Uczestnikiem szkolenia może być każdy Menadżer, który chce w sposób bardziej świadomy i efektywny zarządzać swoim Zespołem.


Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o model Kena Blancharda.
 • Coaching i Mentoring dla Menadżerów.
 • Szef – jedna osoba wiele ról.
 • Zarządzanie zmianą.


Projekty szkoleniowe i nie tylko kompleksowo realizowane dla Firm:

 • Wypracowanie oraz implementacja standardów w sprzedaży
 • Projektowanie programów szkoleniowych dla Zespołów Sprzedażowych
 • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji dla Zespołów sprzedażowych
 • Efektywna rekrutacja

 

Nasi Trenerzy...

Od prawie 20 lat związani z branżami - farmaceutyczną, bankową, finansową i prawną. Swoje doświadczenia zawodowe w sprzedaży i marketingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi i coachingu oraz obszarze prawnym, zdobywali przede wszystkim w polskich i międzynarodowych firmach i kancelariach. Wśród Trenerów i Coach`ów mamy absolwentów Szkoły Trenerów i Coachów akredytowanych przez International Coach Federation ICF (ACC), prawników oraz Dyrektorów personalnych dużych jednostek finansowych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz bierzemy czynny udział w projektach unijnych. Inspiracje do tematów naszych szkoleń czerpiemy od Ludzi, których poznajemy każdego dnia w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Uważamy, że kluczowe w szkoleniach, jak również w życiu jest otwieranie sobie i innym nowych perspektyw. Cenimy sobie ciekawe pomysły i rozwiązania, szczególnie takie, które inspirują do nowego, innego spojrzenia na Świat i Ludzi. Interesujemy się psychologią, dlatego Ludzie ich zachowania i emocje są często przedmiotem naszych rozważań i refleksji …a pasją jest Coaching.

Wszystkie szkolenia i warsztaty "szyjemy" na potrzeby naszych klientów. Zapraszamy Państwa do kontaktu.