Usługi doradcze i finansowe Ubezpieczenia dla firm

Doradca ubezpieczeniowy Kancelarii CONCEPT dokona analizy ubezpieczeń niezbędnych do prowadzenia działalności w Twojej Firmie proponując optymalne formy zabezpieczenia osób i mienia co wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników oraz majątku przedsiębiorstwa, jak również na wzrost efektywności kosztowej.

Zakres ubezpieczeń dla firmy

 • ubezpieczenia OC działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia majątku firmy od zdarzeń losowych i kradzieży,
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenia pojazdów,
 • ubezpieczenia prac budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych,
 • ubezpieczenia OC osób świadczących usługi medyczne (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek),
 • gwarancja zapłaty wadium,
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu (umowy),
 • gwarancja należytego usunięcia wad i usterek,
 • ubezpieczenie NNW pracowników,
 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przy kompleksowym ubezpieczeniu Firmy oferujemy atrakcyjny system zniżek i rabatów. Zapraszamy po dodatkowe informacje do naszej Kancelarii w Świdnicy przy ulicy Wrocławskiej 50 (budynek MARCONI)

Zapraszamy do kontaktu