Obsługa prawna firm Obsługa i doradztwo w zakresie prawa medycznego

Kancelaria CONCEPT świadczy specjalistyczne usługi i pomoc prawną dla podmiotów leczniczych, lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów w szerokim zakresie prawa medycznego. Kierujemy swą ofertę zarówno do pacjentów, lekarzy, jak i osób zarządzających podmiotami leczniczymi.

Pomoc prawna w zakresie prawa medycznego

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, zdobyte m. in. w trakcie wieloletniej obsługi prawnej podmiotów leczniczych ochrony zdrowia prowadzących wielospecjalistyczne szpitale, oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa medycznego, w szczególności:

  • bieżącej obsługi podmiotów leczniczych (sprawy statutowe, sprawy rejestrowe, prawo pracy, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, doraźne porady prawne, weryfikacja dokumentów i umów);
  • udzielania konsultacji i porad prawnych z zakresu prawa medycznego;
  • prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • reklamy i promocji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
  • odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed samorządem zawodowym;
  • reprezentacji w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych popełnionych w związku z wykonywaniem zabiegów o charakterze leczniczym oraz zakażeń szpitalnych (procesy o tzw. „błędy lekarskie”);
  • reprezentacji pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych prowadzących szpital w postępowaniach dotyczących zdarzeń medycznych przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • udzielania porad i reprezentowania w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta;
  • ochrony dóbr osobistych lekarzy.

W sektorze ochrony zdrowia pojawiają się różnorakie ryzyka prawne związane zarówno z samą działalnością lekarską, jak i z wszechstronną działalnością podmiotów leczniczych. W każdej z tych sytuacji oferujemy Państwu pomoc prawną, która zawiera ofertę różnych form współpracy, w tym jednorazowej konsultacji.

W sposób szczególny specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych, w tym również procesów przeciwko NFZ, oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać rzetelną, opartą na wiedzy i doświadczeniu odpowiedź na nurtujące Cię pytania, skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu